Kościelna Służba Porządkowa w Archidiecezji Warszawskiej powstała w odpowiedzi na apel ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, skierowany do mężczyzn w maju 1979 r., aby pomogli w zapewnieniu porządku podczas pierwszej pielgrzymki Ojca św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Zgłosiło się 20 tys. mężczyzn, którzy po zakończeniu pielgrzymki zorganizowali się w grupy porządkowe w poszczególnych parafiach. Prymas Polski kard. Józef Glemp przed drugą pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny, dekretem z dnia 30 marca 1983 roku, zatwierdził tę Służbę jako: Kościelne Stowarzyszenie Mężczyzn o nazwie "Kościelna Służba Porządkowa - TOTUS TUUS". Celem K. S. P. jest życie wiarą i zachowanie ścisłej więzi z Kościołem, zapoznawanie się z nauką społeczną Kościoła oraz przyczynianie się do wzrostu chwały Bożej przez pogłębianie życia religijnego i sakramentalnego. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest pełnienie roli służebnej wobec Kościoła, troszcząc się o zabezpieczenie należnego ładu i porządku podczas nabożeństw religijnych, zwłaszcza w czasie licznych zgromadzeń wiernych. Za dewizę, Stowarzyszenie obrało słowa: "Z PIOTREM PRZEZ MARYJĘ DO CHRYSTUSA".

Kościelna Służba Porządkowa w naszej parafii, tak jak w całej Archidiecezji Warszawskiej, powstawała spontanicznie, podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, w czerwcu 1979 roku. Od jesieni 1979 roku, za akceptacją ówczesnego proboszcza ks. Henryka Załuski, grupa mężczyzn postanowiła spotykać się regularnie, dla podnoszenia formacji duchowej i czynnego włączenia się w życie naszej parafii. Na mocy dekretu Prymasa z dnia 30 marca 1983r grupa ta włączona została w struktury Kościelnej Służby Porządkowej - TOTUS TUUS. Przez cały okres działania ilość członków naszej grupy wynosiła od 25 do 35 osób, a w czasie pielgrzymek Ojca Świętego stan ilościowy zwiększał się do ponad 100 osób.

 

W roku 1989 z naszych składek został ufundowany sztandar parafialny K.S.P. Uroczyste poswiecenie sztandaru przez ks. Proboszcza Henryka Załuske odbyło sie w dniu 27 maja 1989r. Sztandar ten uczestniczy w ważnych uroczystosciach parafialnych i diecezjalnych i jest widocznym znakiem naszego trwania w wierze katolickiej i niezłomnej miłosci do Boga i Ojczyzny.

 

 

 

 

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  

  


 

Nasze zebrania formacyjne w parafii odbywaja sie w każda pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16:00 (oprócz wakacji). Zapraszamy meżczyzn, którzy mają chęc poznac bliżej naszą służbę w Kosciele i przyłączyć sie do naszej grupy.


Do zadan Koscielnej Słułby Porzadkowej w naszej Parafii należa:

1. Wykonywanie zleconych przez ks. Proboszcza zadan podczas większych uroczystosci na terenie parafii (pasterka, Wielkanoc - adoracja grobu , procesja Bożego Ciała, nabożenstwa odpustowe, pierwsze komunie dzieci, bierzmowanie młodzieży).

2. Służba liturgiczna w niedziele, o godz. 13:00.

3. Comiesieczny udział w spotkaniach formacyjnych w parafii i diecezji.

4. Prace porzadkowe oraz prace wymagajace umiejetnosci i sprawnosci meskich przy kosciele.

5. Służba porządkowa podczas uroczystosci na terenie archidiecezji.

6. Udział w rekolekcjach organizowanych każdego roku w pierwszych dniach wielkiego postu.

7. Współorganizowanie, corocznie w dniu 6-tego lutego , modlitwy w Archikatedrze Sw. Jana, o beatyfikacje Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana Wyszynskiego - Prymasa Tysiaclecia.

8 Udział w organizowanych każdego roku, Zjazdach Mężczyzn w czerwcu w Niepokalanowie , a w pazdzierniku w Sanktuarium na Siekierkach w Warszawie.

9. Od 1984r. tj. od meczenskiej smierci ks. Jerzego Popiełuszki kilkunastu członków naszej pełni dyżury przy grobie meczennika.

10. Dla pamieci o naszych Braciach, którzy odeszli już do domu OJCA, co roku w miesiącu listopadzie uczestniczymy we Mszy Świętej odprawianej w ich intencji, na która zapraszamy rodziny zmarłych.

 

 

Moderatorem grupy od 2007 roku, tj. od objecia probostwa naszej parafii, jest ks. kanonik Wiktor Ojrzynski wyróżniony przez Radę Diecezjalną KSPAW medalem TOTUS - TUUS. Przewodniczącym grupy był przez kilka lat Władysław Wilczek, a funkcje dowódcy pełnił Jan Słowik, który obecnie pełni funkcje lidera. Brat Jan jest również członkiem Rady Diecezjalnej d.s. pielgrzymkowych. Za ofiarną służbę wielu braci wyróżnionych zostało odznakami i dyplomami przyznanymi przez Radę Diecezjalną K.S.P.A.W., jak również odznakami ks. Jerzego Popiełuszki za wytrwałą służbę przy grobie błogosławionego ksiedza Jerzego Popiełuszki.

 

 

 

W roku 2009 miało miejsce nawiedzenie obrazu NMP Matki Kościoła w rodzinach członków Kościelnej Służby Porządkowej - w naszej parafii. Obraz Nawiedzenia jest kopia wizerunku Najświętszej Maryi Panny, widniejącego na zewnętrznej ścianie Pałacu Apostolskiego na Watykanie. Kopie tego wizerunku wykonała nieżyjąca już artystka - malarka Pani Alicja Zamojska. Pod tym wizerunkiem umieszczone zostało hasło Ojca Świętego Jana Pawła II - Totus Tuus.
Z tego względu wizerunek ten jest bliski Kościelnej Służbie Porządkowej, która przyjęła w swej nazwie to właśnie hasło. Aby mieć na stałe ten obraz - została namalowana kopia, która pozostała w naszej parafii.

Po Mszy Świętej obraz NMP Matki Kościoła
nawiedzał nasze rodziny

 

 

 

KSP - TOTUS TUUS
W Archidiecezji Warszawskiej

Moderatorzy Archidiecezjalni KSP - TOTUS TUUS mianowani przez Metropolitę Warszawskiego

1983 - 2001r. - Ks. prałat Tadeusz Karolak (organizator Stowarzyszeni(Stowarzyszenia)

2002 - 2009 r. - Ks. prałat Janusz Godzisz. Obecnie funkcje moderatora pełni, Ks. Marek Mętrak (proboszcz parafii Sw. Wawrzyńca na Woli)

Przewodniczącymi Rady Diecezjalnej byli:

1983 - 1993 r. - brat Henryk Goryszewski

1994 - 2004 r. - brat Andrzej Grysinski

2004 - 2010 r. - s. p. Krzysztof Stefaniak Obecnie funkcje przewodniczącego pełni, brat Robert Bielicki.